Relacje między ludźmi uczestniczącymi w różnych rodzajach ruchu, przechodzenie z jednej formy uczestnictwa w inną.

 

Każdy jest pieszym z natury i wiele osób „czuje się” właśnie pieszymi. Niemniej kluczem przemieszczania się w mieście jest łączenie różnych środków komunikacji, czyli międzymodalność. W Atlasie sytuacji pieszych rozdział ten nosi tytuł „Multimodalność”, ale na blogu postanowiłem zmienić go na „Międzymodalność”, ponieważ chodzi tu o relacje zachodzące między pieszymi, kierowcami, rowerzystami i pasażerami komunikacji publicznej, a także o implikacje przechodzenia z jednej roli w drugą. W praktyce sukces komunikacyjny zależy od złożenia dwóch lub więcej rodzajów ruchu, dlatego nie da się myśleć o pieszych wyłącznie jako o jakimś osobnym „gatunku”.

Marcin Skrzypek

Źródła:

  • Odnośny rozdział w Atlasie sytuacji pieszych: s. 19-24.
  • Ilustracja powyżej: wejście do Szkoły Podstawowej nr 40 na os. Kruczkowskiego, 2015. Punkt styku trasy pieszej, rowerowej i samochodowej, fot. Marcin Skrzypek.

 

Tematy